Revisie: de heilige graal

Van alle onderdelen van het vertaalproces is revisie het belangrijkste. Maar hier gaat het ook het vaakst fout.

Volgens het woordenboek is revisie de controle en eventuele correctie van documenten, teksten enz.

In het geval van een vertaling betekent revisie dat een tweede vertaler, die de doeltaal als moedertaal heeft en in het onderwerp van de tekst onderlegd is, zin per zin de brontaal met de doeltaal vergelijkt.

Hij gaat na of alles correct is vertaald, niet alleen taalkundig maar ook inhoudelijk. Want zelfs de beste vertaler ter wereld maakt al eens een fout.

De mogelijke fouten zijn heel divers: spelfouten, grammaticale fouten, interpretatiefouten, foute getallen, foute leestekens, en veel en veel meer.

In vertaalbureaus wordt heel divers met revisie omgegaan. Diverse bureaus voeren een revisie uit zoals hierboven beschreven. Anderen doen slechts een steekproef of laten er louter wat software over gaan. En nog andere bureaus voeren helemaal geen revisie uit, maar laten je er wel voor betalen. Het zijn doorgeefluiken die geen enkele meerwaarde bieden.

Zwaaien met ISO-certificaten is verre van een garantie voor kwaliteitsvol werk. Voor ISO volstaat het om een document te openen en meteen weer te sluiten om ‘revisie’ te hebben uitgevoerd.

quote-regular

Als je met een vertaalbureau of zelfstandig vertaler in zee gaat, controleer dan heel goed of er wel een echte revisie wordt uitgevoerd. Vertrouw het bureau of de vertaler niet op zijn woord.

Had je graag meer informatie?